Bizi Arayın: 0530 918 52 06 20 Yıllık Tecrübe, %100 Başarı
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Lisans Bitirme Tezi Hazırlamak

Lisansta Bitirme Tezi Hazırlama Süreci ile İlgili Tüm Detaylar

Her üniversite ve her bölüm için zorunlu tutulmayan lisans bitirme tezi, öğrencilerin eğitim hayatları boyunca öğrendikleri bilgileri pekiştirmeleri için hazırladıkları bir ödevdir. Araştırmaya dayalı lisans bitirme tezi, öğrencinin uzman olma yolundaki ilk adımıdır. Lisans bitirme tezi hazırlanması, dikkatle planlanması, titizlikle araştırma yapılması ve özveriyle çalışılması gereken bir süreçtir. Lisans bitirme tezi hazırlamada ilk adım konu seçimidir. Öncelikle bitirme tezi ile ilgili şu yanılgıdan bahsedelim. Standart araştırma konuları, bitirme tezi için yeterli olmayabilir. Lisans bitirme tezi, bir hipotezi savunabileceğiniz, ilgi çekici ve araştırmaya değer bir konu olmalıdır. 

Lisans bitirme tezinde konu seçiminden sonra araştırma yönteminin belirlenmesi adımı gelir. Derinlemesine görüşme, odak grupları, etnografik araştırmalar ve fenomenoloji gibi nitel araştırma yöntemleri ile anket, deneysel araştırma, gözlem gibi nicel araştırma yöntemleri ve durum çalışması gibi karışık yöntemler arasından hedeflerinize ve sorularınıza en uygun olan araştırma yöntemi belirleyip lisansta bitirme tezinin en önemli ikinci adımını tamamlayabilirsiniz. 

[widget-130]

 

Lisans Bitirme Tezi Bölümleri Neler?

Lisans bitirme tezi bölümleri; giriş, literatür incelemesi, yöntem, bulgu, tartışma, sonuç ve kaynaktır. Teşekkür, özet ve ekler de lisans bitirme tezi bölümleri arasında yer alır. Lisans bitirme tezi bölümlerinden giriş kısmında; araştırmanın genel amacından bahsedilerek sorular ve hipotezler belirlenir. Çalışma sınırlandırılır ve lisans tezinin genel özeti yapılır.

Ardından lisansta bitirme tezinin literatür incelemesi bölümüne gelir. Bu bölümde tezin konusuyla ilintili diğer çalışmalar ve literatürdeki boşluklara değinilir. Önemli kavramlar, teoriler ve yaklaşımlar üzerinde durularak araştırmanın temel konusu özetlenir.

Araştırmanın örnekleme stratejisi, analiz tekniği ve veri toplama yöntemi de belirlendikten sonra veri analiz sonuçları lisans bitirme tezi bölümlerinin bir devamında aktarılır. Hipotezlere ve araştırma sorularına yanıtlar sunulur. Lisans bitirme tezi bölümlerinden tartışma kısmında, araştırma soruları ve hipotezleri karşılaştırılır, öneriler tartışılır.

Lisansta bitirme tezinde sonuç kısmına gelindiğinde ise araştırmanın ana noktaları özetlenir, tezin önemi ve katkılarına değinilir. Gelecek araştırmalar için öneriler sunulur.

Lisans bitirme tezi sayfalarında sona yaklaşırken yani kaynakça kısmında da kullanılan tüm kaynaklar, sıralı ve doğru bir şekilde referans verilerek listelenir. Lisansta bitirme tezinde, süreçte emeği geçenlere minnettarlık belirtilecekse de teşekkür kısmı oluşturulur.

Lisans Bitirme Tezi En Az Kaç Sayfa Olmalı?

Lisans bitirme tezi sayfa sayısı, enstitü tarafından sunulan bir kural yok ise genellikle 50 ila 100 sayfa aralığında tutulabilir. Ancak fakültenin, öğretim görevlisinin ya da profesörün bu alanda önerdiği bir süreç varsa öncelikli olarak o değerlendirilmelidir. Lisansta bitirme tezi sayfa sayısını belirleyen en önemli unsur, araştırmanın kapsamı, konusu ve verileridir. Veri toplama ve analiz etme, daha uzun bir alanı kapsayacaksa lisans bitirme tezi sayfa sayısını bu doğrultuda belirleyebilirsiniz.

Lisans Bitirme Tezi Onay Almazsa Ne Olur?

Öğrencilerin lisansta bitirme tezi ile alakalı en büyük kaygılarından biri de onaylanıp onaylanmayacağıdır. Enstitü tarafından bildirilen yazım kurallarından, yeteri kadar veri toplanmamasından, başarılı bir sonu seçimi yapılamamasından ya da hipotezin tam anlamıyla savunulamamasından kaynaklanan ret süreci, öğrencilerin başarı durumunu ve mezuniyetini etkilemektedir. Bu yüzden de pek çok öğrenci, lisansta bitirme tezi hazırlama aşamasında profesyonel destek almaktadır. Tez yazdırma hizmeti veren firmalar, deneyimleri, bilgileri ve uzman kadroları ile onaylanma garantili tezler hazırlamaktadır. Bu sayede öğrenciler için zaten zorlu ve yoğun geçen mezuniyet döneminde bir rahatlama sağlanmaktadır.

Lisans bitirme tezi ile alakalı profesyonel destek alınmadığında projenin onaylanmaması gibi durumlar yaşanabileceğinden bahsettik. Peki, lisansta bitirme tezinin onaylanmaması ne anlama geliyor? Lisansta bitirme tezi, bir jürinin önünde savunulur. Jürinin tezi başarılı bulmaması, kişinin mezuniyetinin ertelenmesine ya daha kötüsü, mezun olamamasına yol açar. Öğrenciler, lisans bitirme tezinin kabul görmesi için revize yapmak üzere tekrar çalışmalara başlar.

Lisans Bitirme Tezi Örnekleri Nerede Bulunur?

Lisans bitirme tezi örneklerini incelemek ve lisansta bitirme tezinizi benzer kaynakları tarayarak yapmak istiyorsanız ilk adım olarak üniversite kütüphanelerini ziyaret edebilirsiniz. Üniversitelerin web siteleri, çevrimiçi akademik veritabanları ve akademik forumlarda da lisans bitirme tezi örneklerini bulabilirsiniz. Tezinizde eksikler olduğunu düşünüyor ve profesyonel bir destek almak istiyorsanız da en iyi tez yazdırma sitelerinden biri olan tezyazdirma.com ekibine ulaşabilirsiniz. Konu seçiminden savunma hazırlığına kadar, lisans bitirme tezinin en başından en sonuna kadar uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.

Yorum Yap

Bizi Arayın
Bizi Arayın +90 (530) 918 52 06