Bizi Arayın: 0530 918 52 06 20 Yıllık Tecrübe, %100 Başarı
Türkçe

tr

Dil Seçimi

Dil Seçimi

Bitirme Tezi Nasıl Yazılır? 6 Adımda Lisans Bitirme Tezi Yazın

Lisans Bitirme Tezi Yazımı ile İlgili Tüm Detaylar

Bitirme tezi; yüksek lisans tezinden farklı olarak çok daha kapsamlı bir şekilde hazırlanması gereken, doktora öğrencileri tarafından yazılan akademik makalelerdir. Bununla birlikte ön lisans ve lisans öğrencilerinin mezun olmadan önce yaptıkları akademik çalışmalar da halk arasında “Bitirme tezi” olarak adlandırılır. Aslında eğitimin statüsü, yazılacak makalenin kapsamını doğrudan değiştirir. Ancak “Bitirme tezi nasıl yazılır?” sorusuna, tüm makalelerde dikkat edilmesi gereken detaylara değinerek yanıt vermek mümkündür. İçeriğimizin devamında, hem lisans hem doktora öğrencilerinin oldukça işine yarayacak adımları görebilirsiniz.

[widget-130]

 

1.Bitirme Tezinde Konu Seçimi 

Bitirme tezi yazmaya başlamadan önce, ilgi duyduğunuz, bilgi sahibi olduğunuz ve araştırma yapabileceğiniz bir konu seçmeniz gerekir. Bitirme tezinde konu seçimi, tezinizin kalitesini ve sürecini belirleyen en önemli adımdır. Bu aşamada aşağıdaki noktalara dikkat etmeniz oldukça önemlidir:

  • Bitirme tezinde konunuz, okuduğunuz bölümle ve alandaki güncel gelişmelerle ilgili olmalıdır.
  • Araştırılabilir, ölçülebilir, test edilebilir ve tartışılabilir olması gerekir.
  • Çok genel ya da sığ olmamalıdır. Genel bir konu seçerseniz, tezinizin kapsamını ve sınırlarını belirlemekte zorlanabilirsiniz. Sığ konularda ise yeterli kaynak bulmakta veya araştırma yapmakta güçlük çekebilirsiniz.
  • Son olarak özgün ve yenilikçi bir seçim yapmalısınız. Daha önce yazılmış bir çalışmayı tekrarlamak yerine, bilime katkı sağlayacak yeni bir konu seçmeye özen göstermelisiniz.

Lisans bitirme tezinde konu seçimi yaparken danışman hocanızla iletişim halinde olmanız da önemlidir. Akademisyenler, konunuzun uygunluğu, araştırma yöntemleri, kaynakları ve tezin yapısı gibi birçok noktada yol göstermektedir.

2.Bitirme Tezinde Araştırma Modu

Bitirme tezinizde; seçtiğiniz konuyu nasıl araştıracağınızı, hangi verileri toplayacağınızı, nasıl analiz edeceğinizi ve yorumlayacağınızı belirlemeniz gerekir. Bu aşamada, lisansta bitirme tezi yazarken en uygun araştırma metodunu seçmeniz oldukça mühimdir. Araştırma metotları şu şekilde sınıflandırılabilir:

Nicel Araştırma: Sayısal verilerin toplanması, istatistiksel analizi ve matematiksel modellerin kullanılmasıyla ilgili bir araştırma metodudur. Örneğin, anket, deney, gözlem gibi teknikler kullanılabilir.

Nitel Araştırma: Sözel verilerin toplanması, betimsel analizi ve yorumlanmasıyla ilgili bir araştırma yöntemidir. Görüşme, odak grup, doküman analizi gibi tekniklerle yapılır.

Karma Araştırma: Hem nicel hem de nitel verilerin toplanması, analizi ve birlikte yorumlanmasıyla yapılan çalışmalardır. Anket, görüşme, deney ve doküman analizi gibi teknikler bir arada kullanılır.

Araştırma metodunuzu seçerken; tezin amacına, sorularına, hipotezlerine ve tasarımına uygun hareket etmelisiniz. Aynı zamanda lisans bitirme tezinin bir bölümünde, hangi tekniğin kullanıldığına ilişkin açıklama yer almalıdır.

3.Okuma ve Not Alma Aşaması

Lisansta bitirme tezi yazmaya başlamadan önce, literatür taramanız ve çeşitli kaynaklardan notlar almanız gerekir. Bu süreçte, konunuzla ilgisi olan çalışmaları, teorileri, kavramları ve sonuçları değerlendirmeniz oldukça önemlidir. Okuma ve not alma aşamasında aşağıdaki noktalara dikkat etmelisiniz:

Kaynak Seçimi: Konunuzla ilgili olarak güvenilir, güncel ve akademik kaynaklar seçmeye özen gösterin. Bu kaynakları; üniversite kütüphanesinde, online veri tabanlarında, Google gibi arama motorlarında ya da danışman hocanızın önerileri doğrultusunda bulabilirsiniz.

Not Alma: Kaynaklarınızı okurken önemli noktaları işaretlemeyi unutmayın. Notlarınızı düzenli bir şekilde saklayın ve tezinizin bölümlerine, konularına veya alt başlıklarına göre sınıflandırın. Bilgileri daha kolay ve hızlı bir şekilde bulmak için hangi kaynaktan aldığınızı da not edebilirsiniz.

Alıntı Yapma: Alıntı yaptığınız kaynakları, bölümünüzün belirlediği stile göre “Kaynakça” kısmında mutlaka belirtin.

Okuma ve not alma aşamasında dikkatli ilerlemeniz, yazım sürecinde büyük bir kolaylık sağlayacaktır.

4.Tez Bölümleri

Lisans bitirme tezi bölümleri, üniversitelerin akademik kurallarına göre değişiklik gösterse de genel olarak benzer formatta ilerler. Giriş, özet gibi alanları, henüz yazmaya başlamadan önce belirlemiş olmanız gerekir. Genel olarak bir bitirme tezinde olması gereken bölümler aşağıdaki gibidir:

Başlık: Lisansta bitirme tezinin konusunu, amacını ve kapsamını özetleyen, kısa ve anlamlı bir başlık olmalıdır. Aynı zamanda; makalenin anahtar kelimelerini içermeli, soru veya ünlem cümlesi olmamalıdır. Makalenin kapağında, sayfa başlıklarında ve kaynakçada yer almalıdır.

Önsöz: Lisans bitirme tezi yazım sürecinde size destek olan, katkı sağlayan kişi veya kurumlara teşekkür ettiğiniz bir bölümdür. Önsöz, makalenin içeriğiyle ilgili değildir. Kısa ve akademik bir dille yazılmalıdır. Aynı zamanda özet bölümün üzerinde yer almalıdır.

Özet: Lisans bitirme tezi; konusunu, amacını, araştırma metodunu, bulgularını ve sonuçlarını kısaca açıklayan bir bölümdür. Bu bölümde içeriğin genel kapsamına değinmeli, okuyucuya makalenin ana fikri verilmelidir. Genellikle 150-300 kelime civarındadır ve önsözden sonra gelir. Ayrıca Türkçe ve İngilizce olarak 2 farklı özet bölümüne yer verilmesi gerekir.

Giriş: Bitirme tezi konunuza ilişkin yazacağınız ilk bilgileri içeren, çok uzun ya da kısa olmaması gereken bir bölümdür. Okuyucuda merak uyandırması önemlidir.

İçindekiler: Makalenin bölümlerini, alt başlıklarını, sayfa numaralarını ve eklerini listelediğiniz kısımdır. Hangi bölümde, hangi bilgilerin yer aldığını açıkça göstermelidir.

Kaynakça: APA ve MLA gibi farklı stillerde hazırlanabilen kaynakça bölümü, alıntı yapılan literatürlere atıfta bulunulan kısımdır. İntihal olmaması açısından oldukça dikkatli hazırlanmalı ve üniversitenin belirlemiş olduğu alıntı sınırını geçmemelidir.

Bu maddelerde yer alan detaylar, üniversitelerin kriterlerine göre değişiklik gösterebilir. Aynı zamanda bazı fakültelerde, özellikle Türkçe lisans bölümlerinde, İngilizce özet yazılması zorunlu değildir. Ancak yine de emin olmak için mutlaka danışman hocanızla iletişime geçmeli ve buna göre bir plan yapmalısınız.

5.İç ve Dış Kapak Tasarımı

Lisansta bitirme tezinin iç ve dış kapaklarını, üniversitenizin belirlediği akademik yazım kurallarına göre düzenlemeniz gerekir. Kapaklar genel olarak tezinizin resmî ve akademik niteliğini yansıtan bölümlerdir. Bu bağlamda lisans bitirme tezinin aşağıdaki bilgileri içermesi gerekir

Tez yazımında sayfa düzenine dikkat edin. 

Sayfanın üstü için 3 cm, sağ ve sol kenarlardan 2.75 cm, alt kısım da 2 cm olacak şekilde boşluk bırakılmalıdır. Times New Roman 12 punto ile yazılıp 1,5 satır aralığı bırakılmasına da dikkat edilmelidir.

6.Genel Kurallar ve Sayfa Düzeni

Makalenin yazı stili, satır ve paragraf aralıkları, üniversitenin belirlemiş olduğu kurallara göre düzenlenmelidir. Aynı zamanda sayfalarda numara olması gerekir. Kaynakça formatı ise APA, MLA, Chicago/Turabian stillerinden biri olabilir. Bu noktada okuduğunuz bölüme uygun bir stil seçmeniz mühimdir.

Bitirme Tezi Yazımı İçin Bize Güvenebilirsiniz

Tez Hazırlama ve Tez yazdırma konusunda destek almak isterseniz hemen bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Uzmanlarımız, bitirme tezi yazımında her branşa, her konuya ve her eğitim kademesine hizmet vermektedir. Tez konunuz, titizlikle araştırılmakta, tez yazım kurallarına uygun şekilde tez yazım aşamalarından geçirilmekte ve zamanında teslim edilmektedir. Bitirme tezi nasıl yazılır diye merak ediyorsanız tez yazımı dışında tez danışmanlık hizmeti için de bizlere başvurabilirsiniz. 

Yorum Yap

Bizi Arayın
Bizi Arayın +90 (530) 918 52 06